Warstwa stabilizacyjna - NOVOFLOOR ST jest jednym z niezbędnych elementów podkładu pod przepuszczalne dla wody zewnętrzne nawierzchnie sportowe. Poprzez zastosowanie warstwy stabilizującej można zaoszczędzić czas potrzebny do wykonania podkładów betonowych lub asfalto-betonowych. Już po 24 godzinach od wykonania NOVOFLOOR ST można wykonywać kolejne warstwy nawierzchni sportowych. Użycie NOVOFLOOR ST zwiększa elastyczność całego układu nawierzchni oraz poprawia tłumienie energii udarowej.

 

Warstwa stabilizacyjna NOVOFLOOR ST jest wykonywana na bazie żywic poliuretanowych o wysokiej odporności na zmienne warunki atmosferyczne, w tym niskie temperatury. NOVOFLOOR ST jest wykonywany za pomocą układarki na odpowiednio przygotowaną podbudowę. Podbudowa z kruszywa łamanego powinna być zgodna z projektem technicznym oraz spełniać ogólne wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót pod nawierzchnie boisk.

 

Przykładowy układ warstw podbudowy:

1 ? rury drenarskie zasypane kruszywem płukanym (8-16 mm) w gruncie rodzimym ? grubość około 400mm

2 ? zagęszczona podsypka piaskowa ? grubość około 100mm

3 ? kruszywo łamane (5-40mm) ? grubość około 150mm

4 ? kruszywo łamane (0-6mm) ? grubość około 50mm

Dopiero na tak przygotowane podłoże układa się warstwę stabilizacyjną, którą można wykonać w dwóch wariantach w zależności od wymaganej elastyczności: elastyczna lub twarda.

 

SPORTOWA NOVOFLOOR ST